Info ja varaukset:
+372 5681 0800

Autonvuokrauksen ehdot

 

SOPIMUS

 • Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja vakuuttaa, että on täysin ymmärtänyt sopimuksen ehdot ja alla olevat yleisehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

 • Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja antaa yritykselle A+ Autorent (jäljempänä ”Vuokraamo”) oikeuden säilyttää ja käsitellä sopimukseen liittyviä henkilötietoja (mukaan lukien luottokelpoisuuden tarkistaminen sekä Vuokraamon omaisuuden fyysinen ja sähköinen valvonta).

 • Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja antaa Vuokraamolle oikeuden veloittaa kaikki sopimuksen mukaiset maksut ja lisämaksut vuokraajan luottokortilta, maksukortilta ja/tai talletuksesta.

 

 

VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Ajoneuvoa vuokrattaessa vuokraajan täytyy esittää voimassa oleva ajokortti ja henkilöllisyystodistus (henkilökortti tai passi) sekä sopiva pankkikortti (HUOMIO! Maestro -kortti ei sovi ao. tarkoitukseen).

 • Jos ajokortti on myönnetty Euroopan unionin (EU) ulkopuolisessa maassa, vuokraajalta voidaan vaatia lisäksi kansainvälistä ajokorttia (International Driving Permit).

 • Ajoneuvoa saa kuljettaa vain vuokrasopimukseen vuokraajaksi merkitty henkilö.

 • Lisämaksusta vuokrasopimuksen voidaan lisätä ylimääräisiä kuljettajia.

 • Vuokrasopimukseen merkityn kuljettajan täytyy olla vähintään 21-vuotias ja hänellä täytyy olla vähintään kahden (2) vuoden ajokokemus.

 

 

VUOKRAHINTA

 • Vuokrahinta sisältää arvonlisäveron, vuokra-aikaa ja hintaryhmää vastaavat ajokilometrit, säännölliset huollot, liikenne- ja kaskovakuutuksen sekä 24 tunnin tiepalvelun hinnan.

 • Vuokrahintaan ei sisälly käytetyn polttoaineen hinta.

 • Vuokrahinta lasketaan vuokra-ajan mukaan eli pidempää ajanjaksoa vastaa matalampi päivähinta ja päinvastoin. Jos alunperin sovittu vuokra-aika lyhenee, vuokrahinta lasketaan uudelleen vastaamaan todellista vuokra-aikaa.

 

 

VAKUUTUKSET

 • Vuokrahinta sisältää pakollisen liikennevakuutuksen kustannukset.

 • Vuokrahinta sisältää kaskovakuutuksen kustannukset (vuokraajan omavastuu ajoneuvosta riippuen 200–3000 €).

 • Jos ajoneuvo varastetaan, vuokraajan omavastuu on ajoneuvosta riippuen 2500–15 000 €, jos vuokraaja palauttaa Vuokraamolle ajoneuvon avaimet ja asiakirjat. Jos ajoneuvon varkauteen liittyy avainten ja/tai asiakirjojen varkaus, vuokraajan vastuu on 100 % ajoneuvon vakuutusarvosta.

 • Omavastuuta sovelletaan jokaiseen vakuutustapahtumaan. Erilaisten tekojen tai tapahtumien seurauksena syntyneet vahingot ovat kukin erillinen vakuutustapahtuma.

 • Ajoneuvojen renkaat ja vanteet eivät kuulu vakuutuksen piiriin ja vuokraaja kantaa näistä täyden vastuun (esimerkiksi renkaan tai vanteen rikkoutuminen tms.).

 • Ajoneuvojen avaimet ja asiakirjat eivät kuulu vakuutuksen piiriin ja vuokraaja kantaa näistä täyden vastuun (esimerkiksi avainten tai asiakirjojen katoaminen tms.).

 

 

MAKSUEHDOT

 • Arvioitu vuokra (ml. valitut lisäpalvelut) maksetaan ennakkona ennen vuokra-ajan alkua, mutta lopullinen laskutus tapahtuu vuokra-ajan päätyttyä.

 • Vuokran voi maksaa luottokortilla, maksukortilla, pankkisiirtona (laskun perusteella) sekä käteisenä.

 • Jos ajoneuvo palautetaan Vuokraamoon ennen sovittua määräaikaa, vuokraajalle ei palauteta ennakkoon maksettua vuokraa, ellei toisin sovita.

 • Jos ajoneuvo ei ole palauttamishetkellä täydessä käyttökunnassa vuokraajan syystä, ennakkoon maksettua vuokraa ei palauteta missään tapauksissa.

 • Vuokra-ajan pidentyessä ylimääräisen vuokratunnin hinta on 5–50 €/tunti, riippuen ajoneuvosta. Jos vuokra-aika pidentyy yli 4 tunnin verran, siitä peritään yhden vuokrapäivän maksu.

 • Jos vuokran tai minkä tahansa muun sopimuksen mukaisen maksun suoritus myöhästyy, vuokraajan on maksettava viivästyskorkoa 0,5 % myöhästyneestä maksusta jokaiselta eräpäivän jälkeiseltä päivältä.

 

 

VAKUUS/TALLETUS

 • Vuokraajan täytyy ajoneuvoa vuokrattaessa esittää hänen nimellään oleva tarvittavan limiitin omaava pankkikortti (luottokortti tai sopiva maksukortti, esim.Visa, MasterCard, American Express, mutta ei Maestro).

 • Ennen vuokra-ajan alkua vuokraajan pankkikortilta varataan talletus/vakuus, jonka määrä on yleensä 200–1500 €. Vuokraamo pidättää itsellään oikeuden vaatia tarvittaessa suurempaa talletusta/vakuutta, riippuen ajoneuvon käyttäjästä tai käyttömaasta. Joissakin tapauksissa hyväksytään talletuksena/vakuutena myös tilisiirtoa ja/tai takaussitoumusta.

 • Talletuksen määrä riippuen ajoneuvon käyttömaasta lasketaan seuraavasti:

 • Viro: kerroin 1,0

 • Latvia, Suomi: kerroin 1,5 (luksusautoilla kerroin 2,0)

 • Liettua, Ruotsi ja muut EU-maat: kerroin 2,0 (luksusautoilla kerroin 3,0)

 • EU:n ulkopuoliset maat: kerroin 3,0 (luksusautojen osalta sovitaan erikseen).

 • Talletusta/vakuutta käytetään mahdollisten tulevien vahingonkorvausten ja/tai maksujen katteeksi ja se palautetaan tai tilitetään vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

 • Ellei valituksia/vaatimuksia ilmene, talletus/vakuus vapautetaan 3–5 työpäivän kuluessa vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Talletuksen/vakuuden vapauttamiseksi tehdään pankkitapahtuma summalla 0,01 € (yksi eurosentti).

 • Pankkikortin omistaja kirjataan vuokrasopimukseen päävuokraajana (pääkuljettaja), muut mahdolliset kuljettajat ovat lisäkuljettajia (enintään kaksi lisäkuljettajaa).

 • Vuokraamo ei vastaanota käteisellä maksettuja talletuksia/vakuuksia.

 

 

VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika lasketaan seuraavasti:

 • Päivä = 24 tuntia

 • Viikko = 7 päivää

 • Kuukausi = 30 päivää

 

 

AJONEUVON KUNTO

 • Ajoneuvo luovutetaan vuokraajalle tankki täynnä polttoainetta, puhtaana ja ajokuntoisena.

 • Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä otetaan kuvat ajoneuvon kunnon toteamiseksi. Mahdolliset vauriot kirjataan vuokrasopimukseen. Allekirjoittamalla sopimuksen ja vastaanottamalla ajoneuvon, vuokraaja hyväksyy ajoneuvon kunnon.

 • Kun vuokraaja palauttaa ajoneuvon, sen kunto tarkistetaan kuvien perusteella.

 • Mahdolliset uudet vauriot havaitaan vertaamalla ennen ja jälkeen vuokrausta otettuja kuvia.

 • Palautettavan ajoneuvon polttoainesäiliön on oltava täynnä, ellei toisin ole sovittu.

 • Palautetun ajoneuvon matkustamon on oltava puhdas, mutta ajoneuvon ulkopesu ja kuivapuhdistus (imurointi) kuuluu vuokrahintaan.

 

 

AJOKILOMETRIMÄÄRÄ

 • Vuokrahinta sisältää tarjouksessa ja/tai sopimuksessa sovitun ajokilometrimäärän.

 • Rajoitettuun ajokilometrimäärään perustuvien sopimusten mukaiset kilometrirajoitukset:

 • Henkilöautot: kilometriraja 250 km päivässä, kuitenkin enintään 2500 km koko vuokra-aikana tai yhdessä kuukaudessa (30 päivää)

 • Pikkubussit: kilometriraja 300 km päivässä, kuitenkin enintään 3000 km koko vuokra-aikana tai yhdessä kuukaudessa (30 päivää)

 • Luksusautot: kilometriraja 150 km päivässä, kuitenkin enintään 2000 km koko vuokra-aikana tai yhdessä kuukaudessa (30 päivää)

 • Moottoripyörät: kilometriraja 150 km päivässä, kuitenkin enintään 2000 km koko vuokra-aikana tai yhdessä kuukaudessa (30 päivää)

 • Kilometrirajan ylittävästä määrästä veloitetaan 1 €/km (luksusautoilta 2 €/km).

 • Haluttaessa sopimus voidaan tehdä ilman kilometrirajoitusta.

 

 

AJONEUVON KÄYTTÖ

 • Vuokraaja sitoutuu käyttämään ajoneuvoa huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä palauttamaan sen samassa kunnossa se on saatu käyttöön.

 • Vuokraaja sitoutuu noudattamaan liikennesääntöjä, hyvää käytäntöä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Ajoneuvossa ei saa tupakoida eikä nauttia alkoholia tai muita päihteitä.

 • Ajoneuvolla ei saa matkustaa Viron ulkopuolelle ilman Vuokraamon kirjallista suostumusta.

 • Ajoneuvolla ei saa ajaa päällystämättömiä teitä (paitsi julkiset soratiet) tai teitä, joiden pinnoitus tai kunto voi vaarantaa ajoneuvon vanteita, renkaita, korin mekanismeja ja osia.

 • Ajoneuvolla ei saa ajaa mitään kilparataa, osallistua mihin tahansa kilpailuihin, ralliin, ajokokeisiin tms. Ajoneuvoa ei saa käyttää ajo-opetukseen, maksulliseen matkustajakuljetukseen, vaarallisten aineiden, elävien eläinten tms. kuljetukseen.

 • Ajoneuvon teknisen vian/häiriön tapauksessa Vuokraamo tarjoa sijaisauton, jos tämä on mahdollista.

 

 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSET

 • Vuokraaja ja/tai ajoneuvon käyttäjät ovat velvollisia korvaamaan, myös takautuvasti, kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka liittyvät ajoneuvon käyttöön vuokra-aikana (kuten liikennerikkomukset, sakot ja viivästyskorot, pysäköintisakot, siirtomaksut, ylinopeussakot tms.).

 • Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen, vuokraaja myöntää Vuokraamolle oikeuden veloittaa kaikki vuokra-aikana tehdyistä rikkomuksista johtuvat seuraamukset (kuten sakot, viivästyskorot ym. maksut palvelulisineen) vuokraajan luottokortilta, maksukortilta ja/tai talletuksesta myös vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

 

 

SAKOT

 • Kolmansien osapuolten vaatimusten tapauksessa vuokraaja sitoutuu maksamaan Vuokraamolle sopimussakkoa 15 € sekä kolmannen osapuolen vaatimuksen (esim. pysäköintisakko tms.).

 • Puuttuvan polttoaineen tapauksessa vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 15 € sekä puuttuvan polttoaineen hinnan.

 • Avaimenperän katoamisen tapauksessa vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 25 €.

 • Ajoneuvon matkustamon perusteellisesta puhdistuksesta (ml. roskien siivous) vuokraaja sitoutuu maksamaan 25 €, ajoneuvon matkustamon kemiallisesta puhdistuksesta vuokraaja sitoutuu maksamaan 200 €.

 • Puuttuvista ajoneuvon lisävarusteista ja -tarvikkeista vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 100 € sekä korvaamaan puuttuvien varusteiden hinnan ao. autoliikkeen hinnaston mukaan.

 • Ajoneuvon asiakirjojen katoamisen/tuhoutumisen tapauksessa vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 100 € sekä korvaamaan asiaan liittyvät viranomaismaksut.

 • Ajoneuvon avainten katoamisen/tuhoutumisen tapauksessa vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 100 € sekä korvaamaan uusien avainten hinnan ao. autoliikkeen hinnaston mukaan.

 • Jos ajoneuvossa on rikottu tupakoinnin ja/tai päihteiden käytön kieltoa, vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 200 €.

 • Ellei ajoneuvoa palauteta sovittuun aikaan mennessä, vuokraaja on velvollinen maksamaan ylitetystä ajasta vuokranmaksun kolminkertaisen määrän, kuitenkin vähintään kahden päivän vuokranmaksun normaalihinnaston mukaan. Lisäksi vuokraaja sitoutuu korvaamaan Vuokraamolle myöhästymisestä aiheutuneen taloudellisen vahingon.

 • Ellei ajoneuvoa ole käytetty huolellisesti ja/tai tarkoituksenmukaisesti (eli jos vuokraaja ei käytä ajoneuvoa valmistajan ohjeiden ja/tai hyvän käytännön mukaisesti), vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 1000 € sekä korvaamaan kaikki ajoneuvon kunnon palauttamiseksi tehdyt menot.

 • Jos vuokraaja luovuttaa ajoneuvon sellaisen henkilön käyttöön, jolla ei ole siihen sopimuksen mukaisia valtuuksia, vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa 500 €.

 • Jos vuokraaja käyttää ajoneuvoa sovitun alueen ulkopuolella ilman Vuokraamon lupaa, vuokrasopimus puretaan välittömästi sekä vuokraaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 1000 € sekä korvaamaan kaikki ajoneuvon Vuokraamoon palauttamiseen liittyvät menot.

 • Jos vuokraaja jättää ajoneuvon ja/tai sen avaimet paikkaan, josta ei ole etukäteen sovittu, vuokraaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 100 € sekä korvaamaan kaikki ajoneuvon ja/tai avainten Vuokraamoon palauttamiseen liittyvät menot.

 

 

VUOKRAAJA ON VELVOLLINEN:

 • Palauttamaan ajoneuvon sovittuun määräaikaan mennessä sovittuun paikkaan.

 • Käyttämään ajoneuvoa huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä palauttamaan sen Vuokraamolle luovutuskunnossa.

 • Olemaan pysäköimättä ajoneuvoa paikkaan, jossa voi kohtuudella pelätä ajoneuvon vahingoittumista tai varkautta.

 • Tutustumaan ennen ajoneuvon käyttöä sen vakuutusehtoihin sekä täyttämään kaikki vakuutusehtojen mukaiset velvoitteet.

 • Ajamaan ajoneuvolla yleisillä päällystetyillä teillä, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

 • Tarkistamaan ennen ajon aloittamista (pl. Vuokraamosta poistuminen) ajoneuvon teknistä kuntoa, mm. renkaat, moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen olemassaolo, valot ja ohjauslaitteiden kunto.

 • Käyttämään ajoneuvon polttoaineena vain sopimuksen mukaista polttoainetta; palauttamaan ajoneuvon pienenkin teknisen vian ilmetessä välittömästi Vuokraamolle, tai jos ajo on vian takia estetty tai kielletty, ilmoittamaan asiasta välittömästi Vuokraamolle.

 • Takaamaan, etteivät ajoneuvoa kuljeta henkilöt, joilta puuttuu ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus.

 • Olemaan kuljettamatta ajoneuvoa alkoholin tai huumeiden tai psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena sekä takaamaan, etteivät ajoneuvoa kuljeta em. aineiden vaikutuksen alaiset henkilöt.

 • Olemaan tekemättä muutoksia ja parannuksia ajoneuvoon.

 • Ilmoittamaan viipymättä Vuokraamolle ajoneuvon puutteista.

 • Ilmoittamaan viipymättä Vuokraamolle ajoneuvon oikea-aikaisen palauttamisen mahdottomuudesta.

 • Ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen Vuokraamon ja vakuutusyhtiön etujen suojaamiseksi onnettomuuden, ajoneuvon vahingoittumisen, henkilövahinkojen tai ajoneuvon varkauden tapauksessa, mm. selvittämään kaikkien asianosaisten ja silminnäkijöiden nimet.

 • Noudattamaan huolellisuutta ajoneuvon käytössä ja valvonnassa.

 • Ilmoittamaan viipymättä Vuokraamolle sekä poliisille onnettomuudesta, ajoneuvon vahingoittumisesta, henkilövahingosta tai ajoneuvon varkaudesta sekä antamaan Vuokraamolle kahden vuorokauden kuluessa kirjallisen selityksen asiasta.

 • Liikenneonnettomuuden tapahtuessa täyttämään asianmukaisen vahinkoilmoituslomakkeen.

 • Palauttamaan ajoneuvon samalla polttoainemäärällä kuin se oli lähtiessä, jos osapuolet eivät ole sopineet toisin.

 

 

VUOKRAAJAN VASTUU:

 • Ajoneuvon vuokralle antamisen yhteydessä siirtyy vuokraajalle vastuu ajoneuvon tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta sekä velvollisuus korvata vahingot, joita vakuutus ei korvaa. Vuokraajan aiheuttamien vahinkojen tapauksessa vastuun enimmäismäärä Vuokraamoon nähden on ajoneuvon vakuutusarvo.

 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle täysimääräisinä vahingot, jotka ovat johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

 • Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana syntyneistä ajoneuvoon käyttöön liittyvistä seuraamuksista, ml. sakot ja vahingonkorvausvaatimukset, ellei hän todista, että hän ei ole syyllinen ao. rikkomukseen/vahinkoon.

 • Vuokraamo ei vastaa suoraan tai välillisesti vuokraajalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu ehtojen noudattamatta jättämisestä.

 • Jos vuokraaja ei ilmoita Vuokraamolle välittömästi ajoneuvon vahingosta, onnettomuudesta, varkaudesta tai muusta normaalitilanteesta poikkeavasta tapahtumasta, hänen on korvattava Vuokraamolle ao. velvollisuuden rikkomisesta johtuvat vahingot.

 • Jos vuokraaja ei palauta ajoneuvoa Vuokraamolle sovittuun aikaan mennessä sovittuun paikkaan, eivätkä osapuolet ole sopineet vuokra-ajan pidentämisestä, Vuokraamolla on oikeus käyttää kaikkia laillisia keinoja ajoneuvon takaisin saamiseksi sekä oikeus vaatia sopimussakkoa.

 • Ajoneuvon avaimen tai kaukosäätimen katoaminen tai käyttökelvottomaksi muuttuminen

 • Ajoneuvon avaimen tai kaukosäätimen katoamisella osapuolet tarkoittavat avaimen tai kaukosäätimen katoamista, varastamista tai tuhoutumista.

 • Avaimen tai kaukosäätimen katoamisen tapauksessa vuokraaja vastaa kaikista kuluista, jotka liittyvät uuden avaimen tai kaukosäätimen hankintaan sekä lukon, ajonestolaitteen ja hälytysjärjestelmän mahdolliseen uusimiseen.

 • Avaimen tai kaukosäätimen käyttökelvottomaksi muuttumisella osapuolet tarkoittavat tilannetta, jolloin avaimen tai kaukosäätimen tarkoituksenmukainen käyttö muuttuu mahdottomaksi kemiallisen tai fysikaalisen vaikutuksen seurauksena. Vuokraaja on velvollinen palauttamaan vuokranantajalle käyttökelvottomaksi muuttuneen kaukosäätimen tai avaimen, joka on tunnistettavissa ao. ajoneuvon avaimeksi tai kaukosäätimeksi.

 • Ellei vuokraaja palauta käyttökelvotonta avainta/kaukosäädintä, ao. avain tai kaukosäädin katsotaan kadonneeksi.

 • Jos ajoneuvon avain tai kaukosäädin muuttuu käyttökelvottomaksi, vuokraaja vastaa kaikista kuluista, jotka liittyvät uuden avaimen/kaukosäätimen hankintaan tai korjaukseen.

 • Jos Vuokraamoon palautettavasta ajoneuvosta puuttuu osia/tarvikkeita, vuokraaja vastaa puuttuvien osien/tarvikkeiden korvaamisesta ajoneuvon omistajan hinnaston mukaan.

 • Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle osapuolelle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, joka johtuu lakosta, työsulusta tai muusta työvoimaongelmasta, saarrosta, sotatilanteesta tai muusta ylivoimaisesta esteestä, joka estää sopimuksen täyttämisen eikä johdu osapuolten suorasta tai epäsuorasta toiminnasta tai toimimattomuudesta sekä jota osapuolet eivät ennakoineet eivätkä voineet ennakoida sopimusta tehtäessä.

 

 

MUUT EHDOT

 • Nämä ehdot ovat voimassa samanaikaisesti vuokrasopimuksen ehtojen kanssa. Jos vuokrasopimuksen ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja (paitsi omavastuurajojen osalta).

 • Kaikki sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Viron lainsäädännön mukaisesti.

 • Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle ajoneuvon teknisestä viasta johtuvaa matkan keskeytymistä, välillisiä kustannuksia, tulonmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia.

 • Vuokraamo ei takaa ajoneuvojen saatavuutta jokaisella ajanhetkellä.

 • Vuokraamo pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ajoneuvon vuokralle antamisesta.

 • Vuokraamo pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja ja ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

 

« Edelliselle sivulle